Powrót do Galerii

Wagon baga¿owy do poc. towar.
niemieckiej budowy
ex G(h)s " Oppeln "
epoka IVb

Powrót na górê