zasady sprzedaży wysyłkowej:

Zamówienie można złożyć pocztą elektroniczną efc@efc-loko.pl

W zamówieniu należy podać dane adresowe oraz numer telefonu kontaktowego